top of page

Työnohjaus

Työnohjauksella tarkoitetaan ammatillista oppimisprosessia, joka kehittää työntekijän ammattipätevyyttä ja itseymmärrystä sekä vahvistaa hänen toimijuuttaan. Työnohjauksessa ohjaaja pyrkii auttamaan työntekijää hahmottamaan omaa työtään ja sitä organisaatiota, jossa toimii.

 

Työnohjaus on jatkuvan ammatillisen kasvun ja työn laadullisen kehittämisen väline. Sitä käytetään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla monen eri ammatin edustajien työhyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun välineenä.

Työnohjauksesta haetaan tyypillisimmin apua työn kuormituksen säätelyyn, ammatilliseen kehittymiseen ja työyhteisöjen haasteisiin.

Valmistuin työnohjaajaksi Tampereen kesäyliopiston ja Dialogicin voimavarakeskeisestä koulutuksesta vuonna 2020.

Seuraavan kerran pystyn ottamaan uusia työnohjausasiakkaita ja -ryhmiä huhtikuussa 2023.

bottom of page