top of page

Perhehoidon mentorointi

Mentoroinnilla tarkoitetaan perhehoidon kontekstissa tukimuotoa, jossa kokenut, mentorikoulutuksen läpikäynyt perhehoitaja, ohjaa kokemattomampaa tai uuteen tilanteeseen joutunutta perhehoitajakolleegaansa. Tätä kokenutta perhehoitajaa kutsutaan mentoriksi, kasvuprosessia läpikäyvä kolleega on puolestaan aktori. Mentorin tehtävänä on siirtää aktorille omaa hiljaista tietoaan ja avata näkökulmia arjen tilanteisiin sekä auttaa yhteistyön rakentamisessa eri osapuolten välille. Mentorointiprosessissa tukena on mentoritoiminnan työntekijä, usein hän on perhehoitajien tuesta vastaava lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

Tyypillisesti mentorointia tilataan aktorille perhesijoituksen tueksi ensimmäisenä sijoitusvuonna tai kun sijaisperhe kokee jotain uutta ja tunteita herättävää. Tyypillisiä tilanteita, joissa mentoria tarvitaan, ovat perhesijoitusten alkaminen, katkeaminen tai päättyminen, nuoruusikäisen sijoitus perheeseen, lapsen tai nuoren oirehdinnan rajuus, yhteistyövaikeudet sekä perhehoitajan jaksamisen tukeminen.

Olen käynyt Perhehoitoliitto ry:n mentorikoulutuksen 2016 - 2017 ja toiminut mentorina usealle eri toimijalle.

Minun on mahdollista solmia uusia mentorointisopimuksia syksystä 2020 alkaen.

Lisätietoa perhehoidon mentoroinnista: perhehoitoliitto.fi

bottom of page